Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

w ramach projektu pod tytułem


Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiegozapraszają Cię do wzięcia udziału w programie


Jeśli:
-brak ci pewności siebie;
-wiary we własne umiejętności;
-nie radzisz sobie z nałogami;
-nie radzisz sobie z pojawiającymi się problemami;
-chcesz wzmocnić swoją motywację do działania;
-chcesz poprawić swój stan zdrowia;
-chcesz podjąć pracę  lub szkolenie,
a …..
nie wiesz, jak to zrobić?

Przyjdź do nas – Pomożemy Ci
Cel projektu: aktywizacja społeczna oraz zawodowa 140 osób poprzez poprawę dostępu do wystandaryzowanych usług reintegracyjnych w oparciu o zaplanowane w Projekcie wsparcie.
Planowane efekty: wzrost potencjału kapitału ludzkiego, postęp w aktywizacji społecznej, spadek bezrobocia poprzez podjęcie zatrudnienia, spadek bierności zawodowej poprzez podjęcie aktywnego poszukiwania zatrudnienia, wsparcie środowiska lokalnego oraz wyposażenie jednostek reintegracyjnych w zasoby sprzętowe.
 
Dowiedz się więcej:  
Gorzów Wlkp. ul. Przemysłowa 53 pok. 203Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 756 151,88 zł
Całkowita wartość projektu: 4 419 197,00 zł