Aktualności

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”
oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”

w ramach projektu pod tytułem


Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego


Czytaj więcej: Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez...

  img_2210_wm.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W środę 18 października, przeżywszy 53 lata, zmarł nasz szef, współpracownik i przyjaciel – Jan Koniarek.

Pomimo choroby do ostatnich dni aktywnie działał na rzecz Lubuszan znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wielu ludzi zawdzięcza mu powrót do aktywności zawodowej i społecznej. Doskonale wyczuwał społeczne potrzeby, tworzył i realizował projekty skierowane do najbardziej potrzebujących. Wizjoner z misją.
Pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Pomimo dominującego poczucia osamotnienia, będziemy starali się kontynuować jego społeczne dzieło.

Cześć Twojej pamięci …

Jan Koniarek był radnym Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, członkiem Zarządu Miasta, członkiem – założycielem Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego Rozwój, współtwórcą Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego EFS w Gorzowie. Z jego inicjatywy powstały takie projekty jak: Międzygminne Centrum Integracji Społecznej Rozwój oraz Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

 Człowiek - najlepsza inwestycja

Pierwszy rok działalności Poradni Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

Działająca od roku „Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim” swoim wsparciem objęła już ok. 400 osób. Wśród nich znajduje się wiele osób niepełnosprawnych czy długotrwale bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Osoby te mogły liczyć na bezpłatną, fachową poradę brokerów (doradców) edukacyjnych.

Czytaj więcej: Pierwszy rok działalności Poradni Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim