Doradca personalny to zawód od niedawna funkcjonujący na polskim rynku pracy. Trudni się nie tylko doborem odpowiednich kandydatów na konkretne stanowiska, ale także szkoleniami, treningiem i edukacją na temat zarządzania zasobami ludzkimi.
Doradcy personalni nie są tylko psychologami. Osoby zajmujące się doborem najodpowiedniejszych ludzi na określone stanowiska muszą posiadać wiele konkretnych cech charakteru, a być może nawet talentów. Kluczową cechą jest umiejętność słuchania, bystrej obserwacji i wyciągania wniosków. W tym zawodzie niezbędna jest także intuicja, oparta jednak na wiedzy o przeszłości kandydata. Doradcy personalni powinni posiadać umiejętności mediacyjne, umiejętność nakładania do zmiany pracy i przekonywania do oferty pracy.

Doradcy personalni działają dziś na kilka sposobów. Przedewszystkim zajmują się rekrutacją, a nawet ściąganiem specjalistów w określonym celu. Obowiązuje tu podział: łowcy głów skupiają się na pojedynczych przypadkach, werbują najlepszych pracowników, proponując im lepsze warunki niż w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. Natomiast doradcy personalni rekrutują pracowników na wszystkie stanowiska. Do specjalistów doradztwa personalnego należy więc głównie rekrutacja (analiza i selekcja życiorysów i listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów rekrutacyjnych i assessment center).

Druga kluczowa dziedzina ich działalności to szkolenia tzw. miękkie (rozwój osobisty, umiejętności handlowe i menedżerskie) oraz specjalistyczne (np. finanse, prawo, informatyka - tu potrzeba fachowców z tych dziedzin, a mniej np. psychologów).

Doradztwo personalne polega w szczególności na:
  1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;
  2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy;
  3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.