- CERTYFIKAT - wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja doradztwa personalnego. Nr rejestr 981/2

- CERTYFIKAT - wpis do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 981/04

- CERTYFIKAT - wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- CERTYFIKAT o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Nr 981/1a

- CERTYFIKAT o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Nr 981/3

- ZAŚWIADCZENIE o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych. Nr 2.08/00010/2004

- ZAŚWIADCZENIE o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 1/2007

- Metoda Thomas International - licencja nr 9/07/03-2006

- Decyzja o zatwierdzeniu programu szkoleń na asystenta rodziny Nr 17/2012/Ar