Wolontariusze to osoby, które świadomie i dobrowolnie zdecydowały się bezpłatnie pomagać innym osobom lub organizacjom.

Będąc wolontariuszem możesz robić wiele różnych rzeczy, na pewno znajdziesz coś dla Siebie. Możesz np.:

 • pracować w świetlicach środowiskowych - pomagając odrabiać lekcje dzieciom zagrożonym patologią, uczyć je obsługi komputera i bawić się z nimi;
 • prowadzić w szkole zajęcia dotyczące ekologii, etyki, demokracji, przeciwdziałania dyskryminacji;
 • prowadzić ćwiczenia ruchowe i zabawy z dziećmi upośledzonymi;
 • pomagać osobom poszukującym pracy;
 • przygotowywać i prowadzić szkolenia, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i na specjalnych szkoleniach;
 • pomagać w pracach porządkowych i robić zakupy osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym;
 • czytać książki osobom niewidomym, pomagać im załatwiać sprawy poza domem;
 • brać udział w kampaniach społecznych nagłaśniających w mediach problemy społeczne;
 • pracować w infoliniach - udzielać porad psychologicznych i prawnych;
 • pomagać w wyszukiwaniu sponsorów i zbieraniu funduszy (fund - raising);
 • prowadzić korespondencję tradycyjną i elektroniczną;
 • współtworzyć serwisy internetowe - zbierając informacje, pisząc artykuły, tłumacząc zawartość strony na inne języki;
 • pomagać gotować pokarm dla zwierząt w schroniskach;
 • wspierać psychicznie osoby śmiertelnie chore lub uzależnione oraz ich rodziny;
 • chronić środowisko naturalne np. pracując przy zalesianiu, pomagając w ochronkach dla zwierząt;
 • pomagać w renowacji zabytków;

Jeśli organizacja lub instytucja, w której odbywasz wolontariat będzie zadowolona z wypełniania przez Ciebie obowiązków, być może zaproponuje Ci podjęcie stałej pracy, albo weźmie pod uwagę twoje doświadczenie w przyszłości, w trakcie rekrutacji.