Aktualności

Gorzów Wlkp., dnia 23.07.2019r.

 

Prośba o oszacowanie wartości usługi

                                                                                                                                          

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Łazienki 6, zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów dostawy materiałów biurowych do pracy dydaktycznej, rozwojowej i doradztwa zawodowego, dla uczestników projektu „Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Szczegóły: pobierz plik

Gorzów Wlkp., dnia 10.06.2019r.

 

Prośba o oszacowanie wartości usługi

                                                                                                                                          

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Łazienki 6, zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów dostawy artykułów higieny osobistej i chemii gospodarczej dla uczestników projektu „Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły: pobierz plik