Człowiek - najlepsza inwestycja

Pierwszy rok działalności Poradni Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim

Działająca od roku „Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim” swoim wsparciem objęła już ok. 400 osób. Wśród nich znajduje się wiele osób niepełnosprawnych czy długotrwale bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Osoby te mogły liczyć na bezpłatną, fachową poradę brokerów (doradców) edukacyjnych.

Brokerzy edukacyjni opracowują osobom zainteresowanym zdobywaniem nowych kwalifikacji Indywidualne Plany Edukacyjne. Wskazuje się w nich dziedziny w jakich dana osoba powinna się rozwijać, podejmując właściwe kursy czy szkolenia. Plany te tworzone są w oparciu o specjalistyczne testy i indywidualną rozmowę, na podstawie których brokerzy określają specyficzne potrzeby i oczekiwania każdego klienta. Porada kończy się  przedstawieniem dopasowanej do każdej osoby propozycji dokształcania.

Te osoby, które wykazują chęć i motywację do podjęcia zaproponowanej ścieżki edukacyjnej uzyskują również pomoc w nawiązaniu kontaktu z właściwymi instytucjami czy firmami szkoleniowymi, mającymi w swej ofercie poszukiwane kursy bądź też innego rodzaju formy dokształcania. Wiele osób po 50 roku życia, które zgłosiły się do „Poradni Edukacji Dorosłych” skorzystało m.in. z możliwości podniesienia swoich umiejętności  w zakresie obsługi komputera czy znajomości języków obcych. Wielu z nich przełamało przy tym brak wiary w to, że po 50 roku życia można skutecznie zdobywać nowe umiejętności przydatne zarówno na rynku pracy, jak i w sferze prywatnej.

W trakcie roku działalności w ramach „Poradni Edukacji Dorosłych” zostało zorganizowany szereg konferencji i spotkań dotyczących tematyki edukacji osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Zorganizowano również „Targi Edukacji Dorosłych”, które odbyły się w Centrum Handlowym NovaPark. Wzięło w nich udział szereg firm szkoleniowych, które zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną, skierowaną do osób dorosłych.

targi_21.09.2013r_007.jpg

targi_21.09.2013r_029.jpg

Zapraszamy kolejne osoby do skorzystania z usług „Poradni Edukacji Dorosłych” i wykorzystania swojej szansy na zdobycie nowych kwalifikacji. Z porady brokerów edukacyjnych mogą skorzystać osoby pomiędzy 50, a 64 rokiem życia, bądź osoby niepełnosprawne z grupy wiekowej 18-64. Wszystkie osoby muszą mieszkać, uczyć się, bądź pracować na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Biuro projektu znajduje się przy ulicy Targowej 9 (dawniej ul. Przemysłowa 14/15, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości), pok. 205, tel. 95 738 00 61.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.szkolenialubuskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kl_ue_efs.jpg