LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"

Zaprasza Cię do wzięcia udziału w projekcie:

 
 

Reintegracja społeczno- zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej

połączona z animacją otoczenia”,

 

 

Oferowany bezpłatny pakiet wsparcia dla uczestnika:                                                                              

- uczestnictwo w zajęciach w CIS maksymalnie przez 18 miesięcy,                                                                    

- zajęcia z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, w formie grupowej i indywidualnej,                                                            

- zajęcia i praktyki zawodowe z instruktorem zawodu, materiały szkoleniowe,

- ubezpieczenie społeczne i NW,

- pracownicze badania lekarskie, szkolenie z zakresu BHP i p/poż,

- odzież i obuwie ochronne, środki higieny osobistej,

- codzienny posiłek regeneracyjny,

- miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych ( pierwsze 30 dni 50 %)

- imprezy integracyjne, bilety do kina, teatru,  na basen

- wsparcie grupowe dla osób z Twojego najbliższego otoczenia,

 

Oferowany bezpłatny pakiet wsparcia dla osób z Twojego otoczenia:

- zajęcia z pracownikiem socjalnym oraz psychologiem w formie grupowej,

- posiłek w trakcie zajęć grupowych,

- imprezy integracyjne,

- bilety do kina, teatru, na basen,

 

Przyjdź do nas – Pomożemy Ci

telefon:    95 738 0061

 ADRES:     GORZÓW WLKP., UL. PRZEMYSŁOWA 53,                                                                                                                                      

 

 

Biuro projektu: Lubuskie stowarzyszenie rozwoju regionalnego „ rozwój”,

66 – 400 Gorzów Wlkp., ul. przemysłowa 53, pokój 206

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 866 990,00  zł