Stowarzyszenie  " Rozwój" otrzymało dofinansowanie do realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego na "Przygotowanie zawodowe dla 3 grup zawodowych w Międzygminnym Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej "Rozwój": zakres gastronomiczny, remontowy i porządkowy".
Dofinansowanie wynika z umowy podpisanej z Miastem Gorzów Wielkopolski- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Zadanie będzie realizowane od stycznia do grudnia 2023 roku.