Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach 

Realizację projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji po przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1., który był realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach. Projekt realizowany był od 26.07.2008 do 18.12.2008 roku.

W ramach projektu realizowane było:

- doradztwo zawodowe w którym brało 5 kobiet i 1 mężczyzna, przeznaczonych na to było
16 godzin.

- aktywizacja społeczna w postaci doradztwa indywidualnego (20 godzin, uczestników 6 w tym jeden mężczyzna), warsztatów psychoedukacji w liczbie godzin 44 i w liczbie uczestników jak wyżej, warsztaty komunikacji marketingu społecznego w liczbie 60 godzin  i wyżej wymienionych uczestnikach, warsztaty wizażu w liczbie 12 godzin i wspomnianych uczestnikach.

Ogółem doradztwo i szkolenia obejmują 152 godziny w liczbie 6 uczestników. Na podstawie wypełnianych ankiet przez BO zadania realizowane w ramach projektu oceniono pozytywnie, nie zgłaszano żadnych uwag i zastrzeżeń.

kl_ue_efs.jpg