Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Realizację projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji po przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1., który był realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małomicach. Projekt realizowany był od 26.07.2008 do 18.12.2008 roku.

W ramach projektu realizowane było:

- aktywizowanie zawodowe w postaci grupowych usług doradcy zawodowego w liczbie 16 godzin przy uczestnictwie 10 kobiet.

- aktywizacji społecznej w postaci: doradztwa indywidualnego w liczbie 20 godzin przy tej samie liczbie uczestników, warsztaty psychoedukacyjne (64 godzinie, uczestnicy jak wyżej), warsztaty komunikacji i marketingu społecznego ( 60 godzin, uczestnicy w/w) i warsztatów wizażu (20 godzin, uczestnicy w/w).

- aktywizacja edukacyjna w postaci Kursu Opiekuna Osoby Zależnej – 144 godziny w tym 48 godzin praktyk dającym uprawnienia doświadczenia usług opiekuńczych lub pracy w Domu Pomocy Społecznej.

Ogółem doradztwo i szkolenia objęło 10 kobiet uzyskały one certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu kursu OOZ. Na podstawie ankiet wypełnionych przez BO zadania realizowane w ramach projektu zostały ocenione pozytywnie bez żadnych uwag i zastrzeżeń.

kl_ue_efs.jpg