Impuls Szkoleniowy – Wsparcie w zakresie

Tworzenia Sieci Współpracy w Sektorze

Szkoleniowym na rzecz Innowacyjności

w Regionie Lubuskim


Strona internetowa projektu:

http://edukacja.lubuskie.org.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.
Tytuł projektu:  Impuls Szkoleniowy – Wsparcie w zakresie Tworzenia  Sieci Współpracy w Sektorze Szkoleniowym na rzecz Innowacyjności w Regionie Lubuskim.

 

 

Wnioskodawca                                                  Partner

 

Wyższa Szkoła Zawodowa                                     Lubuskie Stowarzyszenie

 

z Siedzibą w Kostrzynie nad Odrą                          Rozwoju Regionalnego "Rozwój"