Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego nr 2/2016 roku  z dnia 13.06.2016 roku w ramach projektu ” Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego”  w ramach zadanie V. Wsparcie wyposażenia, Współfinansowany przez UV ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- projekt realizowany przez formułę ZIT-  informuję Państwa iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego otrzymano jedną ofertę od Firmy „ AUTO” Wojciech Timoszyk ul. Litewska 29, 64-100 Leszno . W związku z powyższym firma„ AUTO” Wojciech Timoszyk spełnia nasze kryterium.

 

Z poważaniem

Jan Konarek