Gorzów Wielkopolski,10 kwietnia 2017 roku

Rozstrzygnięcie procedury konkurencyjności z dnia 10 kwietnia 2017 roku

dotyczące prac remontowo budowlanych pomieszczeń zlokalizowanych na terenie

gm. Deszczno 66-446 przy ul. Świetlanej 75 oraz  w Gorzowie Wielkopolskim 66-400

przy ul. Przemysłowej 53.

          Szanowny Państwo,

          W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na wykonanie prac remontowo budowlanych dot. zapytania ofertowego z dnia 29 marca 2017 roku dotyczącej prac remontowo budowlanych pomieszczeń zlokalizowanych na terenie gm. Deszczno 66-446 przy ul. Świetlanej 75 oraz  w Gorzowie Wielkopolskim 66-400 przy ul. Przemysłowej 53, w ramach projektu „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.5 Usługi społeczne, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pragnę Pana poinformować, że w związku z upublicznieniem zapytania ofertowego oraz dostarczeniem zapytań ofertowych osobiści do potencjalnych Oferentów wpłynęły dwie oferty:

1. Firma Usługowo – Handlowa „Instel”, ul. Sikorskiego 10, 66-200 Świebodzin

Część A zamówienia:

Kryterium nr 1 - 61.500,00 zł;

Kryterium nr 2 – 36 m-c;

Kryterium nr 3 - N

Część B zamówienia:

Kryterium nr 1 - 15.400,00 zł;

Kryterium nr 2 – 24 m-c;

Kryterium nr 3 - N

2. Spółdzielnia Socjalna „PRECYZJA-BUD”, ul. Gorzowska 4/3, 66-520 Dobiegniew

Część A zamówienia:

Kryterium nr 1 - 52.000,00 zł;

Kryterium nr 2 – 24 m-c

Kryterium nr 3 - T

Część B zamówienia

Kryterium nr 1 - 14.200,00 zł.

Kryterium nr 2 – 24 m-c;

Kryterium nr 3 - T

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29 marca 2017r. w zakresie prac remontowo budowlanych część A wygrała Spółdzielnia Socjalna „PRECYZJA-BUD”, ul. Gorzowska 4/3, 66-520 Dobiegniew z ilością 90 pkt.

Drugi podmiot Firma Usługowo – Handlowa „Instel”, ul. Sikorskiego 10, 66-200 Świebodzin, uzyskał 80,73 pkt.        

Do realizacji część B zapytania ofertowego została wybrana  Spółdzielnia Socjalna „PRECYZJA-BUD”, ul. Gorzowska 4/3, 66-520 Dobiegniew z ilością 90 pkt.

Drugi podmiot Firma Usługowo – Handlowa „Instel”, ul. Sikorskiego 10, 66-200 Świebodzin, uzyskał 66,32 pkt.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w procedurze.

Z poważaniem,

 

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

z dnia 29 marca 2017 r.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-286-06-41, reprezentowane przez: Pana Gracjana Pawlak        w ramach projektu „Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, poddziałanie 7.5 Usługi społeczne, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składa zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych zlokalizowanych na terenie gm. Deszczno 66-446 przy        ul. Świetlanej 75 oraz Gorzowa Wlkp. 66-400 przy ul. Przemysłowej 53.

PREFEROWANE PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

            Oferent umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przewidzianych prac po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Arkadiuszem Marcinkiewiczem kontakt pod nr tel.: 601709911. Wizja lokalna odbędzie się dnia 31.03.2017r. od godz. 9.00 do godz. 13.00.

            Oferty cenowe winny zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wraz z podaniem okresu realizacji wykonania prac. Cena całkowita oferty powinna zawierać kwotę netto oraz brutto.

            Ofertę należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie „Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 29 marca 2017r.”, którą należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz. 8.45              w siedzibie Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój” przy ul. Przemysłowej 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

Osobą do kontaktu jest Pan Arkadiusz Marcinkiewicz.

 

 

Pozostałe informacje w załączniku:

Zapytanie ofertowe z dnia 29 marca 2017r.