Nr sprawy: CIS3.01.09.2019

 

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego z dnia 16.09.2019 r.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 września 2019 r. na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków w łącznej ilości ok. 17.000 sztuk dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja na 5 z plusem – wzrost możliwości aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej dzięki zwiększeniu liczby miejsc w Centrach Integracji Społecznej w Rzepinie, Wschowie i Łęknicy”,  numer naboru RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 informujemy, że do dnia 27 września 2019 r. do godziny 14.00 nie wpłynęła żadna oferta.