Gorzów Wielkopolski 28.09.2016

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na zakup samochodu do przewozu min 6 osób typu VAN,Mini BUS, KombiVan dot. zapytania ofertowego nr 9/2016 z dnia 20.09.2016 roku do Lubuskiego Rozwoju regionalnego" ROZWÓJ" w ramach projektu „ Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań ofertowych osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta

Auto Handel Usługi Transportowe Tomasz Jędrzejczak, ul. Armii Krajowej 21, 66-530 Drezdenko,

W związku z powyższym przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego 

 

Z poważaniem

Gorzów Wielkopolski 28.09.2016

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury konkurencyjności na zakup samochodudostawczego typu kombivan lub brygadowy DoKa do przewozu min 3 osób dot. zapytania ofertowego nr 8/2016 z dnia 20.09.2016 roku do Lubuskiego Rozwoju regionalnego" ROZWÓJ" w ramach projektu „ Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”  informuję Państwa, iż w związku z upublicznieniem oraz dostarczeniem zapytań ofertowych osobiście do potencjalnych oferentów wpłynęła jedna oferta

Auto Handel Usługi Transportowe Tomasz Jędrzejczak, ul. Armii Krajowej 21, 66-530 Drezdenko,

W związku z powyższym przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego 

 

Z poważaniem

 Gorzów Wlkp.,20 wrzesień 2016 .r

ZAPYTANIE   OFERTOWE NR  9/2016

 Szanowni Państwo,
zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na zakup  samochodu  do przewozu  min 6 osób typu VAN, Mini BUS, KombiVan do Lubuskiego Rozwoju Regionalnego „ ROZWÓJ” w ramach Projektu  ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych  i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”     współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku

   Gorzów  Wlkp.,20 wrzesień 2016 .r

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE NR  8/2016


 Szanowni Państwo,

zwracamy się z zapytaniem o ofertę cenową na zakup  samochodu  dostawczego typu kombivan lub brygadowy (DokA)  do przewozu  min 3 osób do Lubuskiego Rozwoju Regionalnego „ ROZWÓJ” w ramach Projektu  ”Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych  i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. Lubuskiego”     współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zapytanie ofertowe znajduje się w załączniku

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem ofert dot. zapytania ofertowego nr 4/2016 roku z dnia 13.06.2016 roku w ramach projektu ” Kompleksowe i wystandaryzowane aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych i wsparcie istniejących CIS-ów na terenie woj. lubuskiego” w ramach zadanie V. Wsparcie wyposażenia, Współfinansowany przez UV ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- projekt realizowany przez formułę ZIT- informuję Państwa iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego otrzymano jedną ofertę od Firmy „ LOCO” Daniel Czyż, ul. Piastowska 22, 64-100 Leszno. W związku z powyższym firma LOCO Daniel Czyż spełnia nasze kryterium.

 

Z poważaniem

Jan Konarek