Spis treści

Gorzów Wlkp., dnia 10.06.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyłonienia Wykonawcy na zakup i dostawę artykułów do higieny osobistej i chemii gospodarczej dla uczestników projektu

  realizowanego w ramach projektu

 „Koordynacja procesu readaptacji społecznej i zawodowej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim”,

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, współfinansowanym przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

  1. Łazienki 6

66-400 Gorzów Wlkp.

Biuro: ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7380061

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba do kontaktów:

Imię i nazwisko: Sylwia Rekus

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 957360061

 

  1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest w trybie postępowania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

III. KOD PCV

39830000-9 Środki czyszczące.

    

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów do higieny osobistej i chemii gospodarczej dla uczestników projektu na adres wskazany przez Zamawiającego niezbędnych do realizacji projektu „Koordynacja procesu readaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne w województwie lubuskim”.