Archiwum aktualności

Informujem, iż zmienił się adres siedziby Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp.

Aktualna adres.

Ul. Łazienki 6

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 73 800 61,

fax. 95 73 800 62

 

 

W związku z realizacją projektu "Poradnia Edukacji Dorosłych w Gorzowie Wielkopolskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie: 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeby oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższenia kwalifikacji, poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Tutor – doradca metodyczny – kierownik merytoryczny Projektu POKL.
Specjalista ds. promocji i informacji.
Doradca (broker)edukacyjny.

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp.
ogłasza na nabór


na wolne stanowisko pracy:  pracownik ds. kadr i płac.

1.       Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna posiadać co najmniej:

·         wykształcenie wyższe,

·         doświadczenie w pracy w firmie zatrudniającej 30-50 osób,

·         biegła znajomość kodeksu pracy, oraz zawierania umów cywilno-prawnych

·         znajomość rachuby płac,

·         znajomość programu Płatnik.

 

2.       Główne obowiązki:

·         Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej,

·         Przygotowywanie umów o prace oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,

·         Sporządzanie listy płac,

·         Monitorowanie urlopów, zwolnień, czasu pracy,

·         Kontakt z ZUS i GUS, US,

·         Pomoc przy tworzeniu procedur,

·         Wystawianie potrzebnych zaświadczeń i dokumentów pracownikom,

·         Zapewnienie wsparcia podczas przyjęcia nowego pracownika.

 

3.       Wymagane dokumenty:

a.       życiorys – curriculum vitae (c.v.),

b.       list motywacyjny,

c.        kserokopia dokumentów poświadczającego wykształcenie (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, itp) dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem.

d.       Referencje od pracodawców

e.        Prosimy podać wysokość oczekiwanego wynagrodzenia.

 

 

CV powinno zawierać zapisek:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.12.2012r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój”

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Targowa 9 (pokój 205)

Lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Aktualny adres Stowarzyszenia.

ul. Przemysłowa 14-15 pokój 205

tel. 95 7364600, 95 77380061

fax.  95 7380062