Archiwum aktualności

Szanowni Państwo,

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp. zaprasza do uczestnictwa w podstawowym szkoleniu dla kandydatów i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, którego celem jest  uzyskanie uprawnień do zasiadania w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „ W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 50 godzin dydaktycznych (w tym 20 godzin warsztatów) - 2 zjazdy 3 dniowe połączone z wizytą studyjną w Kopenhadze.

Terminy szkoleń: I edycja- 27-29.10.2008r.; 12-15.11.2008r. II edycja- 25-27.11.2008r.; 10-13.12.2008r.

Miejsce szkolenia: Gorzów Wielkopolski i/lub Świnoujście - Kopenhaga

RAMOWY PROGRAM - rekomendowany przez Polską Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

1.        Blok dotyczący uzależnienia, picia problemowego, współuzależnienia i motywowania do leczenia – 16 godzin

2.         Blok dotyczący zjawiska przemocy domowej – 12 godzin

3.        Blok dotyczący pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym – 8 godzin

4.         Blok dotyczący oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym i środowiskowym – 6 godzin

5.        Blok dotyczący zagadnień prawnych związanych z realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 8 godzin

Uczestnik otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia , dający uprawnienia do członkostwa w składzie GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Trenerzy prowadzący:

 

Apolonia Górniak – Dyrektor Ośrodka Terapii Uzależnień w Gorzowie, uprawniony psychoterapeuta uzależnień, trener LSRR

Krystyna Koniarek - uprawniony psychoterapeuta uzależnień, trener LSRR

                                   Jacek Szymankiewicz – radca prawny, trener LSRR

Marta Kowalska – psychoterapeuta dla ofiar przemocy w rodzinie, trener LSRR

                                   Leszek Kaplerpsychoterapeuta , superwizor PARPA.

Cena szkolenia: – 680 zł.  (bez noclegu i wyżywienia)

  – 1300 zł (z wyżywieniem i noclegami - w tym koszt przeprawy promem).

Uwaga! Koszt szkolenia może być sfinansowany ze środków gminnego funduszu na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie karty (karta zgłoszeniowa) wraz z deklaracją uczestnictwa do dnia 7 października 2008 roku na adres:

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ"
ul. Pionierów 1
66-400 Gorzów Wielkopolski                                                                                                            lub faksem 

(095)7 364 600      

 Szczegółowe Informacje: 662 046 810

www.lubuskie.org.pl lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                        Szanowni Państwo,

 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój” w Gorzowie Wlkp., w współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie organizuje ostatnią edycję Studium Pomocy Psychologicznej na starych zasadach w wymiarze 225 godzin, który posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie procesu kształcanie terapeutów uzależnień.

Koszt szkolenia: 3200 zł na osobę.(zniżka 100 zł przy każdej dodatkowo zgłoszonej osobie; możliwość płatności w dwóch ratach.).

Uwaga! Koszt szkolenia może być sfinansowany ze środków funduszu na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Celem kursu jest:

§   nabycie podstawowych umiejętności pomagania osobom dorosłym w trudnościach życiowych, dylematach natury psychologicznej, sytuacjach kryzysowych, dysfunkcjach rodzinnych, oraz wobec problemów uzależnień,

§   nauka zarówno podejścia indywidualnego jak i grupowego w pomocy psychologicznej,

§   uzyskanie świadectwa kuratoryjnego (uznawanego w oświacie jako forma dokształcania zawodowego) oraz Dyplomu i zaświadczenia ukończenia SPP wydanym przez IPZ w Warszawie.

Miejsce szkolenia: Gorzów Wlkp.

Czas szkolenia: od 04 luty 2009 r., do 30 czerwiec  2009r. (5 zjazdów po 5 dni)

Prowadzący: zajęcia prowadzone będą przez kadrę Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, pod kierownictwem Leszka Kaplera – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor treningów i warsztatów psychoedukacyjnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kurs ten oferujemy: psychologom, doradcom psychologicznym, kuratorom, pedagogom, lekarzom, pielęgniarkom, duchownym i innym osobom pracującym w kontakcie pomocnym psychologicznie z osobami uzależnionymi.

Kurs uprawnia do pracy w placówkach odwykowych służby zdrowia. Program kursu nakierowany jest na podstawowe umiejętności pomagania osobom dorosłym w trudnościach życiowych, dylematach natury psychologicznej, sytuacjach kryzysowych, dysfunkcjach rodzinnych, oraz wobec problemów uzależnień. Uczy on zarówno podejścia indywidualnego jak i grupowego w pomocy psychologicznej.

Studium kończy się uzyskaniem świadectwa kuratoryjnego (uznawanego w oświacie jako forma dokształcania zawodowego) oraz Dyplomu i zaświadczenia ukończenia SPP wydanym przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i odesłanie karty wraz z deklaracją uczestnictwa do dnia 31 grudnia 2008 r. na adres :

Lubuskie stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ"

ul. Pionierów 1

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub faksem: (095) 7 364 600


Plan szkolenia:

 

Lp.

Przedmiot

Godziny zajęć

Godziny zajęć

Godziny zajęć

Forma Zaliczenia

 

Razem

Wykłady

Ćwiczenia i warsztaty

uczestnictwo

 

 

 

 

1

Trening interpersonalny

45

4

41

uczestnictwo

 

2

Trening intrapsychiczny

45

3

42

uczestnictwo

 

3

Pomaganie w kontakcie indywidualny

45

3

42

uczestnictwo

 

4

Warsztat problemów i uzależnień

45

6

39

uczestnictwo

 

5

Warsztat pracy z grupą

45

4

41

uczestnictwo

 

Razem

 

225

20

205

 

 

 

 

Szczegółowe Informacje: 662 046 810

www.lubuskie.org.pl lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Realizacja projektu ma na celu przeciwdziałanie zjawisku patologii społecznej, jakim jest przemoc w rodzinie. Naszym celem jest budowa systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez działanie w trzech obszarach:

·        instytucjonalnym - działania na rzecz służb pomagających oraz stworzenie podstaw do współdziałania służb zajmujących się obszarem przemocy w rodzinie,

·        działania na rzecz osób poszkodowanych, a więc ofiar przemocy w rodzinie i ich dzieci w formie zajęć socjo i psychoedukacyjnych oraz konsultacji ze specjalistami,

działania informacyjne mające na celu z jednej strony uświadomienie społeczeństwu faktu i skali problemu, jakim jest przemoc w rodzinie, z drugiej zaś strony pozwalające na rozpowszechnienie informacji, gdzie można uzyskać pomoc.

 

 

 

Czytaj więcej: Budowa systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie