Aktualności

Opieka wytchnieniowa 2024

 

Opieka wytchnieniowa 2024

 

Zadanie publiczne realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024, finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnścią

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnścią

 

Zadanie publiczne realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.