spclbnr.jpg

 

W ramach Projektu stworzono Lubuski Klaster Szkoleniowo - Doradczy na rzecz Produktu Regionalnego. Przystąpiło do niego około 100 podmiotów (małe, średnie przedsiębiorstwa gminy oraz organizacje pozarządowe). Celem Klastra jest wykorzystanie innowacyjności i podejmowanie wspólnych działań w procesach gospodarczych. Stworzenie sieci współpracy pozwoli na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych, uczelni wyższych, jednostek naukowo - badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i państwowych regionu lubuskiego w celu łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy, a także innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

List Intencyjny Lubuskiego Klastra Szkoleniowo - Doradczego na rzecz Produktu Regionalnego

Strona internetowa projektu